Jaarverslag 2022

De werkgroep kijkt tevreden terug op het jaar 2022. Er is veel gebeurd, veel is in beweging gekomen en tastbare resultaten zijn geboekt. Met enig trots kunnen we zeggen dat we als werkgroep met plezier hebben samengewerkt, dat het engagement groot was en dat we zowel van de RvB, Communicatie als ook HR goed ondersteund werden. Nog mooier is dat we naast enkele kritische kanttekeningen vooral heel positief commentaar op ons werk en op ArkinPlus kregen. Hieronder zie je puntsgewijs de belangrijkste ontwikkelingen van 2022.