Naastenconsulent

Veel teams binnen Arkin beschikken over een naastenconsulent.

Een naastenconsulent zorgt ervoor dat er binnen de teams aandacht is voor familie en naasten. Hij/zij adviseert collega’s in het naastenbeleid van Arkin.

Als een cliënt geen contact met familie of naasten wil kan de consulent of een behandelaar altijd een luisterend oor bieden, algemene informatie geven over de behandeling van de desbetreffende locatie en globaal vertellen hoe het met de cliënt gaat. Uiteraard wordt niets verteld over het ziektebeeld of de behandeling van de cliënt als deze dat zelf niet wil.