Naasten concept revisie

De ziekte van een familielid, goede vriend of buurman kan een enorme invloed hebben op ieders leven. Arkin helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Een behandeling is vaak effectiever wanneer familie en vrienden hierbij een rol spelen. Dit blijkt uit onderzoek en ervaren wij ook in de praktijk. Samenwerking tussen de cliënt, hulpverleners en mensen uit de omgeving van de cliënt vinden wij dan ook van groot belang. Dit noemen wij triadisch werken. Zo kunnen naasten informatie geven over het ziekteverloop van de cliënt en over de effecten van een behandeling. Wanneer we de familie of vrienden van de cliënt goed betrekken bij de behandeling, vergemakkelijkt dat de terugkeer van de cliënt in hun eigen omgeving en is er minder kans op een terugval.

Ook voor naasten zelf is deze betrokkenheid van groot belang. Dit kan ervoor zorgen dat gevoelens van overbelasting, rouw en depressiviteit (deels) worden weggenomen.