Arkin start met ambulante zorg buiten kantoortijden: ‘Het voelt echt als pionieren’

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen cliënten alleen ambulante zorg in kantoortijden. Daarbuiten is er de crisisdienst voor excessen. Algemeen manager Inger de Mooij van Mentrum Ambulant wil dat graag veranderen. Zij heeft daarom samen met Nuran Varisli van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam het project ‘Ambulante Intensieve Zorg’ (AIZ) opgezet, waardoor nu ook ’s avonds en in het weekend ambulante zorg wordt geleverd.

Inger is een half jaar geleden met een team van 24 medewerkers gestart. “Dit is voor zo ver ik weet het eerste initiatief wat betreft ambulante zorg in de avond en in het weekend”, vertelt ze in een interview aan leerplatform Hart voor Zorg. “Het is niet vanzelf tot stand gekomen. Het voelt echt als pionieren.”

Inger de Mooij is algemeen manager van Mentrum Ambulant, dat onderdeel is van Arkin. Vooraf had ze geen idee of er wel genoeg professionals waren die bereid waren om buiten de normale diensten om te werken. “Gelukkig kwamen er veel reacties en inmiddels hebben we een heel gedreven groep. Het zijn medewerkers die het interessant vinden om te pionieren en onze cliënten willen helpen. Ze vinden het leerzaam en geven aan dat het hun werkplezier verhoogt.”

Wil je het hele interview met Inger de Mooij lezen? Ga dan naar de website van Hart voor Zorg.