HKZ-certificering met glans bekrachtigd

Begin oktober heeft de jaarlijkse HKZ-audit plaatsgevonden. Tijdens deze audit wordt gekeken of Arkin nog steeds voldoet aan de regels en eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening. Met trots kunnen we zeggen dat deze audit goed is doorlopen.

​​​​​​​De audit is uitgevoerd door het bureau DNV. Gedurende 5 dagen is een aantal specialismen, staf- en ondersteunende diensten bezocht en geïnterviewd, en werden er documenten ingezien. Daarnaast is er gekeken of we verantwoorde zorg bieden en naar hoe er keuzes gemaakt worden in de veelheid van zaken. Arkin laat zich op deze manier onafhankelijk toetsen tot in het hart van praktijk. We leren hier zelf van en stakeholders weten hoe we ervoor staan. ​​​​​​​

Belangrijke punten uit de audit

De auditoren vonden dat er hard binnen de organisatie gewerkt wordt en dat er veel positieve veranderingen gaande zijn.

Er werd met name vol lof gesproken over de mate waarin de dialoog wordt gevoerd en keuzes worden toegelicht, maar ook het niveau van professionaliteit, betrokkenheid en passie van onze medewerkers. Ook de doorontwikkeling van de managementrapportages en de link met de bandelarendashboards waren zij erg tevreden over. Andere uitspraken van de auditoren:

  • Arkin is goed in control in deze veranderende omgeving.
  • Er is volop ondersteuning voor diverse professionals.
  • Medewerkers ervaren nabijheid vanuit management en ondersteuning.
  • Medewerkers voelen zich gehoord door hun direct leidinggevenden.
  • Per specialisme is er gekeken naar de positieve punten en waar mogelijk nog meer uit te leren valt.

In dit rapport zijn de punten per specialisme en stafonderdeel terug te vinden. Zogeheten “minors” of “majors”, verbeterpunten die je moet aanpakken om je certificaat te houden zijn niet geconstateerd.

Mede namens de raad van bestuur en de afdeling Zorgontwikkeling & Kwaliteit, bedankt voor alle goede voorbereiding en natuurlijk dit mooie resultaat!