Geweldige auditscore voor FACT Jellinek Amersfoort!

“In september 2020 is ons FACT-team geaudit door Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). De medewerkers zijn een hele dag kritisch bevraagd over de zorg- en herstelondersteunende interventies die we bieden aan cliënten met complexe (verslavings-)problematiek. Uiteraard is er getoetst of we modelgetrouw werken volgens de FACT-principes. Naast het team werden ook het cliëntenpanel en het panel van naastbetrokkenen geïnterviewd. Na weken van spanning is de eindscore binnen: een 8.3, een uitslag waar we heel trots op zijn”, aldus Joyce Miggelbrink-Trap, manager bedrijfsvoering van Jellinek Amersfoort.

Wat is het FACT Amersfoort?

FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische behandeling en begeleiding.

“Het team ziet cliënten als personen en niet als dossiers”

“Ons team biedt intensieve outreachende behandelingen aan volwassenen met ernstige verslavingsklachten, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van bijvoorbeeld school/werk en sociale relaties. We bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces”, vertelt Joyce. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de mogelijkheden om zorg bij cliënten thuis te leveren, het multidisciplinaire team, het gezamenlijk delen van de caseload en het doelgroepgericht werken.

Naastbetrokkenen worden direct bij het begin van de behandeling betrokken, zij hebben een prominente rol in het herstelproces. Wat betekent een CCAF certificering en audit?

De Stichting CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible) ACT-teams in onafhankelijke audits. Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en FACT-teams. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en gegarandeerde kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en andere partijen inzicht in de geleverde kwaliteit van zorg.

Meer informatie?

Het FACT Amersfoort is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op:

http://ccaf.nl/project/fact-jellinek-amersfoort-jellink/