Zijn gegevens (met bewijs) nog te vernietigen?

Als Arkin achteraf een verzoek van een cliënt ontvangt zal Arkin de NZa hierover informeren.