Zijn alle gegevens in één keer verstuurd?

De aanlevering is in één keer gedaan. Alle gegevens, zoals door NZa is voorgeschreven, zijn meegegaan. Zie hiervoor de folder van de NZa.