Wordt mijn zorg vergoed?

De zorg die Stichting Arkin levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het jaarlijks eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar Neem hierover contact op met hen. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06290732. Dit is de code van Stichting Arkin, de organisatie waar al de hierboven genoemde specialismen onder vallen.