Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij stichting Arkin?

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Heeft u bijvoorbeeld een intake gehad in 2020 en de behandeling wordt in 2021 afgesloten, zal het eigen risico van 2020 worden aangesproken.

Nieuwe manier gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als u in 2021 uw behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaalt u ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan kijken hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan al hebt gebruikt.