Worden de HONOS-gegevens zoals eerder aangekondigd inderdaad per 1 januari 2023 aan NZa aangeleverd?

In deze aanlevering zijn gegevens van alle cliënten waarvoor tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 zorgvraagtypering is uitgevoerd, aangeleverd aan de NZa.