Wat wordt er anders voor mij?

Uw rekening wordt duidelijker
Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang*. U ontvangt de rekening ook sneller dan u voorheen gewend was. Op deze manier weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op uw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten dan wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten ziet u terug op uw rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan ziet u 20 minuten terug op uw rekening.

Jaarlijkse gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel wordt er jaarlijks aanspraak gedaan op het eigen risico van uw zorgverzekering.

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt.