Wat wordt aangeleverd bij een privacyverklaring?

Als een cliënt een privacyverklaring heeft getekend, moeten wij nog steeds gegevens aanleveren. Deze aanlevering bevat dan echter geen behandelinhoudelijke informatie. Wij geven dan aan dat er sprake is van een actieve privacyverklaring en of de dynamische of de volledige zorgvraagtypering is gebruikt. In het geval van generalistische basis-ggz (gb-ggz), wordt ook het gb-ggz profiel meegestuurd. Gb-ggz is een uitgebreide versie van wat voorheen het terrein van de eerstelijnspsycholoog was.