Kunnen er andere mensen meekijken of -luisteren tijdens het videogesprek?

Nee, er kunnen geen anderen meekijken of -luisteren tijdens het gesprek, zonder dat u daarvan afweet. Als uw behandelaar ook anderen uitnodigt voor het gesprek, zal u hiervan altijd vooraf op de hoogte gebracht worden.

Let wel op uw eigen omgeving: als u belt in een ruimte waar andere mensen zitten, of spreekt u erg luid dan kunnen zij wel meekijken en/of luisteren.