Samen Sterker!

Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. De […]

Lees verder

Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?

Op de website van het Zorgprestatiemodel vindt u alle informatie over deze nieuwe regeling. Ook kun je in deze digitale folder meer informatie vinden.

Lees verder

Ik kan dat niet betalen; wat moet ik nu doen?

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u […]

Lees verder

Kan ik mijn eigen risico in termijnen betalen?

U betaalt uw eigen risico aan uw zorgverzekering. Zij kunnen u informeren over de eventuele mogelijkheden tot betaling in termijnen.

Lees verder

Wat gebeurt er als ik in het volgende jaar ook een behandeling volg?

In elk jaar dat u zorg ontvangt wordt het eigen risico aangesproken. U zult dus uw eigen risico van dat jaar moeten betalen wanneer u na 1 januari zorg ontvangt.

Lees verder

Hoeveel eigen risico heb ik al verbruikt?

Wij kunnen helaas niet inzien hoeveel u reeds heeft verbruikt. Uw zorgverzekering kan dit voor u bekijken.

Lees verder

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Het eigen risico is in 2023 standaard 385 euro. Dit kan vrijwillig verhoogd worden naar 885 euro om een korting te krijgen op de zorgverzekeringspremie.

Lees verder

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af: Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? Heeft u in hetzelfde […]

Lees verder

Wie betaalt mijn behandeling?

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. […]

Lees verder

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met: […]

Lees verder

Wat wordt er anders voor mij?

Uw rekening wordt duidelijker Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor […]

Lees verder

Om welke vormen van zorg gaat het?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de ggz en de fz wordt betaald. Met ggz bedoelen we de algemene basis-ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het […]

Lees verder

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Hier wordt gebruikgemaakt van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen […]

Lees verder
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin