Eindreferaten Verpleegkundig Specialisten, donderdag 4 oktober 2018

Zeer trots zijn wij op de acht kersverse Verpleegkundig Specialisten die op donderdag 4 oktober jl. hun eindreferaat hielden in de Keizersgrachtkerk.

Jouliska de Graaf deed bij Inforsa onderzoek naar de medicatieveiligheid. Tonja van Andel deed binnen Arkin Basis GGZ onderzoek naar mondzorg van EPA patiënten. Het thema van Saskia Soeters was “Herstellen doe je samen”. Zij onderzocht bij de KIB in hoeverre psycho-educatie aan naastbetrokkenen ingezet kan worden om medicatietrouw te bevorderen bij patiënten opgenomen op de KIB. Mirjam van Til onderzocht het signaleren en bespreken van eenzaamheid bij patiënten met schizofrenie door verpleegkundigen in de chronische basis GGZ. “De brug naar eigen regie” was de titel van Anja Lek. Zij deed onderzoek de transitie voor cliënten uit de specialistische GGZ naar de basis GGZ. Bij Sinaï Centrum deed Sandra Koeman praktijkgericht onderzoek naar het betrekken van naasten bij de behandeling van cliënten met PTSS. Annemarie Goessens deed bij Jellinek praktijkgericht onderzoek naar niet-medicamenteuze interventies voor slapeloosheidsklachten in de klinische verslavingszorg. “De verpleegkundige rol in de monitoring van bewegingsstoornissen als gevolg van antipsychotica” was de titel van het onderzoek van Berry Diender.

Cécile Gijsbers van Wijk van de raad van bestuur sloot het formele programma. Het was een leerzame bijeenkomst vol innovativiteit. Ook zijn de aangesneden onderzoeken en de daaruit voortvloeiende pilots opschaalbaar. Deze zijn namelijk praktisch toepasbaar binnen andere merken, wat de organisatie weer ten goede komt. Nagenoeg alle onderwerpen raakten daarbij de pijler gepaste zorg.