Veelgestelde vragen over het Zorgprestatiemodel

Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor de regeling binnen het Zorgprestatiemodel, die alle ggz-instellingen verplicht om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Na een positief oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen wij deze gegevens medio 2023 gaan aanleveren aan de NZa.

Cliënten kunnen desgewenst individueel bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens. Deze privacyverklaring kun je invullen en meenemen naar je behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en er geen gegevens aan de NZa worden aangeleverd.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Hier wordt gebruikgemaakt van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En zonder meer administratie dan nodig is.

In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het Zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Zorgprestatiemodel of bekijk de digitale folder.

Om welke vormen van zorg gaat het?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de ggz en de fz wordt betaald. Met ggz bedoelen we de algemene basis-ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het Zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Wat wordt er anders voor mij?

Uw rekening wordt duidelijker
Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang*. U ontvangt de rekening ook sneller dan u voorheen gewend was. Op deze manier weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op uw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten dan wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten ziet u terug op uw rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan ziet u 20 minuten terug op uw rekening.

Jaarlijkse gebruik eigen risico
Door de invoer van het Zorgprestatiemodel wordt er jaarlijks aanspraak gedaan op het eigen risico van uw zorgverzekering. Als u in 2021 gestart bent met een behandeling die in 2022 doorloopt, betaalt u in beide kalenderjaren maximaal uw hele eigen risico. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar niet zo. Dan betaalde u maar in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als die behandeling gespreid over 2 kalenderjaren plaatsvond.

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven.

Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt mijn behandeling?

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald of een deel hiervan.

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigenrisicobedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro boven op het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Het eigen risico is in 2021 standaard 385 euro. Het eigen risico blijft in 2022 gelijk, oftewel ook 385 euro. Dit kan vrijwillig verhoogd worden naar 885 euro om een korting te krijgen op de zorgverzekeringspremie.

Hoeveel eigen risico heb ik al verbruikt?

Wij kunnen helaas niet inzien hoeveel u reeds heeft verbruikt. Uw zorgverzekering kan dit voor u bekijken.

Wat gebeurt er als ik in het volgende jaar ook een behandeling volg?

In elk jaar dat u zorg ontvangt wordt het eigen risico aangesproken. U zult dus uw eigen risico van dat jaar moeten betalen wanneer u na 1 januari zorg ontvangt.

Kan ik mijn eigen risico in termijnen betalen?

U betaalt uw eigen risico aan uw zorgverzekering. Zij kunnen u informeren over de eventuele mogelijkheden tot betaling in termijnen.

Ik kan dat niet betalen; wat moet ik nu doen?

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt. Samen met de zorgverzekeraar kan gekeken worden naar een betalingsregeling (bijvoorbeeld betaling in termijnen).

Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?

Op de website van het Zorgprestatiemodel vindt u alle informatie over deze nieuwe regeling. Ook kun je in deze digitale folder meer informatie vinden.

Heeft u vragen over uw behandelingen bij Arkin in relatie tot het Zorgprestatiemodel, dan kunt u contact opnemen met 088-505 12 23 van 8:30 tot 17:00 uur, bereikbaar tot 1 januari 2022.