Arkin wordt voorgedragen voor NEN7510 certificering

Arkin zal voorgedragen worden voor NEN7510-certificering!

NEN7510 is een set van normen voor informatiebeveiligingsmanagement in de gezondheidszorg. In de praktijk betekent het dat wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie die we nodig hebben voor ons werk uitsluitend voor ons beschikbaar is en dat we deze informatie beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Deze voordracht voor certificering is een compliment aan Arkin: een waardering voor de bewuste wijze waarop wij binnen Arkin omgaan met de vaak zeer gevoelige informatie die aan ons wordt toevertrouwd.