Arkin ondertekent convenant ‘Hoofdzaak Werk’

Onlangs is door Floor van Dijk, lid Raad van Bestuur Arkin, het convenant ‘Hoofdzaak Werk’ ondertekend. De partijen die het convenant ondertekenen zien het als hun gezamenlijke missie een mentaal veerkrachtige, inclusieve samenleving te creëren. Een samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen door middel van toeleiding naar en behoud van werk. Andere partners die hebben ondertekend zijn o.a. de gemeente Amsterdam, GGZ inGeest en het UWV. Werken helpt vaak bij het verminderen van de kwetsbaarheid en in veel gevallen zorgt het voor herstel.

De re-integratie voor de doelgroep met een psychische kwetsbaarheid wordt verder opgeschaald en uitgebreid naar de CMD (Common Mental Disorder) doelgroep.  Dit heeft een positieve impact op de zorgverlening van Arkin en de specialismen.

“We zijn ontzettend blij met deze overeenkomst. Al jaren geeft Arkin, en met name Roads, daar invulling aan en dat geeft ook aan hoe belangrijk wij dit vinden. We vinden het heel mooi dat we nu weer een volgende stap gaan zetten. In het komende jaar wordt het een erg belangrijk thema binnen Arkin waarbij we gaan kijken hoe we alle cliënten structureel kunnen helpen met werk en dagbesteding”, aldus Floor van Dijk.

Meer financiering

Dit convenant zorgt ook voor meer financiering voor re-integratietrajecten. Dit biedt kansen voor het Arkin specialisme Roads als aanbieder van re-integratie en IPS- (individuele plaatsing en steun) trajecten en mogelijkheden voor andere Arkin-specialismen om gebruik te maken van deze trajecten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de re-integratie en IPS-trajecten die Roads kan verzorgen? Neem dan contact op met Lia Kloes, manager trajectteam IPS, of met Melle Scheepers, manager re-integratie en IPS jeugd.