Arkin ondertekent Charter Diversiteit

Vorige week, donderdag 26 augustus, heeft namens Arkin Anny Hartstra (directeur HR) het landelijke Charter Diversiteit in een bijeenkomst in het Rijksmuseum ondertekend. Hiermee zijn wij de eerste ggz-instelling die dit doen. In het Charter heeft Arkin uitdagingen omschreven op het gebied van D&I in de cliëntenzorg en op de werkvloer. Door te ondertekenen heeft Arkin zich gecommitteerd aan de volgende ambities :

  • Een personeelssamenstelling die meer een afspiegeling is van de stedelijke omgeving.
  • Een op D&I afgestemd zorgaanbod en zorgprogramma’s.
  • Inclusie waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. Great Place To Work, L&O modules en leiderschapsprogramma’s.

Ook andere organisaties hebben in het Rijksmuseum het Charter ondertekend zoals Hema, Sociale Verzekeringsbank, Melkweg en Port of Amsterdam. Voor Arkin waren hier verder bij aanwezig: Ruud Ligthart, die bij HR Diversiteit & Inclusie als aandachtgebied heeft en Ali Mortadi, die als psycholoog aan de poli statushouders is verbonden en ook zelf statushouder is.

Serieuze inzet D&I op werkvloer

 

Het charter is een intentieverklaring dat zich richt op werkgevers uit de publieke en private sector. Ondertekenaars laten zien dat zij zich serieus inzetten voor D&I op de werkvloer. Inmiddels hebben 180 Nederlandse en meer dan 10.000 Europese bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend. In Nederland is het Charter opgezet door het project Diversiteit & Bedrijf.