Arkin ge-hercertificeerd HKZ

In oktober heeft bij Arkin de jaarlijkse audit plaatsgevonden voor certificering HKZ door het bureau DNV. Tijdens deze audit is gekeken of ons systeem voldoet aan de normen voor het leveren van kwaliteit. Er is bekeken of we verantwoorde zorg bieden, waarbij er ook specifieke aandacht uitging naar hoe we intern en extern samenwerken.

Met trots kunnen we vertellen dat we deze audit zeer goed hebben doorlopen en daarmee weer het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) hebben behaald. De auditoren gaven terug dat er binnen Arkin hard wordt gewerkt en dat er veel positieve veranderingen gaande zijn. Ze spraken onder meer hun lof uit over de professionaliteit, betrokkenheid en passie van onze professionals.

Enkele uitspraken van de auditors:

  • Er wordt op vele manieren samengewerkt, zowel intern als met ketenpartners.
  • Arkin is een wendbare organisatie.
  • Arkin neemt verantwoordelijkheid niet alleen voor de cliënt in de spreekkamer, maar ook voor de cliënt die bij de deur staat.
  • Er wordt hard gewerkt om wachtlijsten terug te dringen.
  • Er worden goede stappen gezet in het werken aan kwaliteit.
  • De organisatie is goed in control en heeft verbeterpunten zelf in beeld.
  • Arkin heeft zich goed aangepast aan de nieuwe omstandigheden die corona met zich mee heeft gebracht.
  • Zware zorg wordt lichter gemaakt.