Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen Arkin

In de komende Pride week (31 juli t/m 8 augustus) staat Arkin stil bij hoe wij als organisatie diversiteit en inclusie waarborgen binnen onze organisatie. Twee jaar geleden heeft Arkin het manifest ‘Diversiteit & Inclusie’ ondertekend en heeft de Raad van Bestuur bekrachtigd dat Arkin een ggz- en arbeidsorganisatie wil zijn waar alle cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers zich welkom voelen. Waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, arbeidsbeperking, generatie of andere onderlinge verschillen.

Op 26 augustus a.s. geven we hier een vervolg aan door het landelijke ‘Charter Diversiteit’ te tekenen en ons daarmee te committeren aan zelf opgestelde doelen om D&I op de werkvloer en in de cliëntenzorg te bevorderen. Het charter is een intentieverklaring die zich richt op werkgevers uit de publieke en private sector. Ondertekenaars laten zien dat zij zich serieus inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Arkin wenst iedereen een mooie Pride week.